Skupine

Prijava v skupino

Skupinska analiza je uveljavljena metoda psihoterapije. Pomaga pri duševnih stiskah, ki se prepletajo s težavami v vsakdanjem življenju (na delovnem mestu, v družini, osamelost ipd.) in pogosto tudi s telesnimi problemi. V analitični skupini raziskujemo njihove vzroke in posledice, se pravi, najkrajše rečeno, sami sebe. Vključijo se lahko vsi, ki jih zanima tovrstno raziskovanje. Nobena osebna okoliščina ni ovira.

Analitična skupina ima poleg vodje idealno od šest do osem članic in članov. Sestaja se tedensko za 90 minut.

Če bi se radi vključili, se lahko prijavite pri kateri/katerem od vodij s spodnjega seznama ali pa nas pokličete na telefonsko številko 070 397787, ki deluje v torkih, sredah in četrtkih od 10h do 14h.

Po prijavi prejmete vabilo na razgovor. Vodja se posamič pogovori s prijavljenimi in presodi, ali je (ta) skupina v danem primeru najboljša izbira, ter po potrebi svetuje drugo skupino ali drugačno obravnavo. Upoštevajte, prosim, da je sprejem v skupino odvisen od prostih mest. Če je skupina, za katero ste se prijavili, polna, prejmete vabilo na razgovor od druge/ga vodje.

Če premišljujete o strokovni napotitvi koga v analitično psihoterapevtsko skupino, se lahko prej posvetujete z vodjami.

Ljubljana

Jaro Bele, u. d. i. k.
Analitična psihoterapija s.p., Kamniška 25, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 590 481
E-naslov: analiticna.psihoterapija@gmail.com

Mag. Barbara Čibej Žagar, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka
Center za psihološke storitve in psihoterapijo, Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 461 066, 059 949 329
E-naslov: barbara.cibejzagar@gmail.com
Spletna stran: www.cpsp.si

Sebastijan Einsiedler, univ. dipl. psiholog 
Trg MDB 14, 1000 Ljubljan
Telefon: 069 979 797
E- naslov: seinsiedler@yahoo.com

Kaja Pavlin, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije, skupinska analitičarka
Defuzija, center za psihološko svetovanje in izobraževanje,
Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana
E-naslov: kajapavlin.psih@gmail.com

Bernarda Pečovnik, mag. farmacije
Laetus, Šujica 43f, 1356 Dobrova
Telefon :  041 621 528
E-naslov: terapija@laetus.si

Maja Perec, dr. med., specialistka psihiatrije, skupinska analitičarka

E-naslov: perecmaja01@gmail.com

Iztok Prosen, u. d. i. a.
Maurerjeva 28
tel.: 041 739 358
email: iztok.prosen@siol.net

Dr. Vid Vanja Vodušek, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
CMZ, Grablovičeva 44a
Telefon: 031 832 692
E-naslov: vvvodusek@gmail.com

Brigita Žugman, univ. dipl. psihologinja
Obeti, psihološke storitve in psihoterapija, Trg MDB 14
Telefon: 040 389 471
E-naslov: brigitaz@t-2.si

Maribor

Aida Antunović, dipl. delovna terapevtka
Ljubljanska ulica 58, 2000 Maribor
Telefon: 041 908 689 
E-naslov:  aida.antunovic@gmail.com

Mateja Lajh, univ. dipl. soc. del. 
Mateja Lajh s.p., Strma ulica 11, 2000 Maribor
Telefon: 051 489 498 
E- naslov: lajh.mateja@gmail.com