Nadaljevalni študij

Nadaljevalni študij skupinske analize usposobi za skupinsko delo pod supervizijo. Prijavi se lahko, kdor je končal/a uvodni študij skupinske analize, ima visokošolsko izobrazbo, je začel/a podiplomski študij iz psihoterapije (ali ekvivalent) in ima možnost delati s skupinami.

Po preteku roka za prijavo je kandidat/ka povabljen/a k uvodnim razgovorom.

Študij poteka po programu, ki traja štiri semestre. Organizirane oblike študija so izkustvena srednja ali velika skupina (20 srečanj oz. 30 ur), supervizija skupine, ki jo sestavi in vodi študent/ka (80 srečanj oz. 120 ur), in seminar (40 srečanj oz. 60 ur). Študent/ka je posebej vključena v malo analitično skupino.

Po uspešno opravljenih obveznostih in na podlagi pozitivne ocene udeležbe študent/ka prejme listino o končanem nadaljevalnem študiju skupinske analize.

Razpis za vpis je stalno objavljen v desnem stolpcu ("Napovednik"). Prijava za študij v naslednjem šolskem letu je mogoča do datuma, ki je naveden v razpisu. 

Pogoji za vpis in dokončanje študija so podrobno določeni v pravilniku o študiju skupinske analize.

Študijsko leto se začne septembra in traja do junija. Študij poteka po urniku s predvidenim številom ur.