Diplomski študij

Diplomski študij skupinske analize usposobi za samostojno skupinskoanalitično delo.

Prijavi se lahko, kdor je končal/a nadaljevalni študij skupinske analize in dela s skupinami. Kandidat/ka napiše osebno pismo vodstvu študija (3-5 strani), v katerem opiše svoj dosedanji študij skupinske analize, reflektira svoje izkušnje in pojasni, zakaj bi nadaljeval/a študij na diplomski stopnji. Po preteku roka za prijavo je povabljen/a k uvodnemu razgovoru. Odločitev o vpisu sprejme vodstvo študija.

Študij poteka po programu, ki traja štiri semestre. Organizirane oblike študija so izkustvena srednja ali velika skupina (20 srečanj oz. 30 ur), supervizija skupine, ki jo vodi študent/ka (80 srečanj oz. 120 ur), in seminar (40 srečanj oz. 60 ur). Študent/ka je posebej vključen/a v malo analitično skupino.

Ob koncu drugega semestra študent/ka napiše spis (6-10 strani), v katerem teoretsko obdela izbrano temo s področja skupinske analize (teoretski spis).

Diplomo iz skupinske analize in naziv "skupinski analitik" ali "skupinska analitičarka" pridobi, kdor izpolnjuje pogoje iz 24. člena pravilnika o študiju skupinske analize, med katerimi je tudi pozitivno ocenjen spis (14-18 strani) na izbrano temo iz analitične skupine, ki jo je kandidat/ka vodil/a pod supervizijo (klinični spis).

Razpis za vpis je stalno objavljen v desnem stolpcu ("Napovednik"). Prijava za študij v naslednjem šolskem letu je mogoča do datuma, ki je naveden v razpisu.