Uvodni študij

Uvodni študij seznani z osnovami skupinske analitične psihoterapije in skupinskega dela. Vpiše se lahko vsakdo, ki ga / jo zanimata psihoterapija in skupinsko delo.

Študij poteka po programu, ki traja dva semestra. Oblike študija so izkustvena mala in srednja skupina (30 srečanj oz. 45 ur), seminar s predavanji (20 srečanj oz. 30 ur) in srednja ali velika skupina (10 srečanj oz. 15 ur). Študent/ka na seminarju predstavi izbrano temo s področja skupinskega dela.

Predavatelji/ce in vodje seminarja so člani/ce slovenskega društva za skupinsko analizo, londonskega inštituta za skupinsko analizo in slovenskega psihoterapevtskega združenja. Izkustvene skupine vodijo diplomirani skupinski analitiki in analitičarke.

Ob koncu študija študent/ka prejme listino o končanem uvodnem študiju skupinske analize.

Razpis za vpis je stalno objavljen v desnem stolpcu ("Napovednik"). Prijava za udeležbo v naslednjem šolskem letu je mogoča kadar koli. 

Študijsko leto se začne septembra in traja do junija. Študij poteka po urniku s predvidenim številom ur.

Študij je urejen s pravilnikom o študiju skupinske analize.