O inštitutu ISAL

Inštitut za skupinsko analizo izobražuje skupinske analitike od leta 2004. Sprva je bil delovna enota Slovenskega društva za skupinsko analizo, leta 2011 pa je društvo za naloge izobraževanja iz skupinske analize ustanovilo zavod ISAL.

V inštitutu zastopamo najvišje strokovne standarde analitične psihoterapije, zagovarjamo enakopravnost in nasprotujemo družbeni diskriminaciji.

Inštitut nima članic in članov, temveč sodelavke in sodelavce, ki kot skupinski analitiki/analitičarke in člani/ce SDSA sprejemajo in uveljavljajo etični kodeks skupinske analize. Tega z včlanjenjem v društvo sprejmejo tudi študentke in študentje nadaljevalnega in diplomskega študija skupinske analize.

ISAL je član mreže evropskih ustanov za izobraževanje iz skupinske analize (E.G.A.T.I.N.) in sodeluje z londonskim inštitutom za skupinsko analizo.