Politika zasebnosti

V inštitutu spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07, in EU GDPR) na spletni strani www.isal.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito vaših osebnih podatkov in etično ravnanje z njimi, kot je zapisano v nadaljevanju.

Ko izpolnite kontaktni obrazec, nam pošljete podatke, ki omogočajo nadaljnjo komunikacijo.

Če izpolnite kontaktni obrazec z namenom poslovnega sodelovanja, se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi na podlagi legitimnega interesa zavoda. V tem primeru obdelujemo in hranimo vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja in neposrednega informiranja.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Lahko tudi zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega informiranja. V tem primeru bomo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno onemogočili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega informiranja ter vas o tem obvestili.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za namene poslovnega sodelovanja in jih ne tržimo ali prepošiljamo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran in so zavezani varovati osebne podatke pod enakimi pogoji, kot to velja za naš zavod.

V skladu z zakonom lahko vaše osebne podatke razkrijemo državnim in varnostnim organom, ki podajo uradno zahtevo za razkritje osebnih podatkov.

Povezave na spletne strani tretjih strank

Spletne vsebine na strani www.isal.si lahko vsebujejo povezave na spletne strani tretjih strank, ki imajo svojo varnostno politiko. Na te politike nimamo vpliva in ne jamčimo za delovanje, varnost in aktivnosti na tako povezanih spletnih straneh.