Pravila o imenovanju supervizorja/supervizorke za skupinsko analizo

Naziv supervizorja/supervizorke za skupinsko analizo podeljuje vodstvo študija skupinske analize.

Supervizor/ka za skupinsko analizo lahko postane oseba, ki:

1) ima diplomo iz skupinske analize

2) izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

a) ima 15 let kontinuiranih izkušenj analitičnega dela s skupinami in vsaj tri strokovne objave s področja skupinske analize in psihoterapije

b) ima 20 let kontinuiranih izkušenj analitičnega dela s skupinami in vsaj eno strokovno objavo s področja skupinske analize in psihoterapije

3) izkaže vsaj štiri leta analitičnega dela pod supervizijo

4) pridobi priporočili dveh supervizorjev/supervizork za skupinsko analizo iz registra inštituta.

Supervizor/ka za psihoterapijo po merilih ZPS, ki ima diplomo iz skupinske analize, je avtomatično tudi supervizor/ka za skupinsko analizo.