Sprememba pravilnika o študiju

22.06.2023

 

Svet zavoda ISAL je sprejel spremembo pravilnika o študiju skupinske analize, in sicer se je iz 21. člena prestavil v 18. člen naslednji stavek:

Če študent/ka ni specialist/ka ali specializant/ka klinične psihologije ali psihiatrije, mora dokončati tudi študij propedevtike s psihopatologijo.