Razpis za vpis v nadaljevalni študij

30.09.2024

 

Prijave za vpis na nadaljevalni študij skupinske analize v naslednjem šolskem letu zbiramo do gornjega datuma. Prijavite se s tole prijavnico. Drugo gradivo pošljete na poštni naslov ISAL, Pot na Fužine 9, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@isal.si. 

Pogoji za vpis so:

  • da imate visokošolsko izobrazbo
  • da ste končali uvodni študij skupinske analize
  • da ste zaključili študij propedevtike in psihopatologije* 
  • da ste začeli podiplomski študij psihoterapije (ali ekvivalent)
  • da imate možnost dela s skupinami.

* Ni pogoj za specialiste/specializante klinične psihologije ali psihiatrije.


Po preteku roka za prijavo opravite pogovor z dvema skupinskima analitikoma, ki ju imenuje vodstvo študija. Odločitev o vpisu sprejme vodstvo študija. 

Če niste prepričani, ali izpolnjujete pogoje, to predhodno sporočite vodstvu študija (info@isal.si) in bomo skupaj raziskali možnosti.

Študij traja štiri semestre. Jesenski semester traja od oktobra do januarja, spomladanski od marca do junija. Organizirane oblike študija so seminar (40 srečanj oz. 60 ur), supervizijska skupina (80 srečanj oz. 120 ur) in izkustvena srednja skupina (20 srečanj oz. 30 ur). Seminar in supervizija skupine potekata ob petkih in sobotah, izkustvena srednja skupina pa vsak drugi petek v mesecu v okviru strokovnih srečanj SDSA in ob drugih priložnostih, predvidenih v študijskem koledarju. Posebej ste vključeni v malo izkustveno skupino.