Razpis za vpis na diplomski študij

31.08.2022

Prijave za vpis na diplomski študij skupinske analize v naslednjem šolskem letu zbiramo do gornjega datuma. Prijavite se s tole prijavnico. Drugo gradivo pošljete na poštni naslov ISAL, Pot na Fužine 9, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@isal.si. 

Pogoja za vpis sta:

  • dokončan nadaljevalni študij skupinske analize,
  • osebno pismo vodstvu študija v okvirnem obsegu 3 do 5 strani (6 do 9 tisoč znakov s presledki), v katerem pojasnite razloge, zakaj se hočete vključiti v študij, in reflektirate pridobljene izkušnje na področju skupinske analize.


Če ste nadaljevalni študij dokončali kje drugje in ne v okviru inštituta, morate izpolnjevati tudi pogoje za vpis na nadaljevalni študij.

Po preteku roka za prijavo opravite uvodni pogovor z vodjo študija. Odločitev o vpisu sprejme vodstvo študija. 

Študij traja štiri semestre. Jesenski semester traja od oktobra do januarja, spomladanski od marca do junija. Organizirane oblike študija so seminar (40 srečanj oz. 60 ur), supervizijska skupina (80 srečanj oz. 120 ur) in izkustvena srednja skupina (20 srečanj oz. 30 ur). Seminar in supervizija skupine, ki jo vodite sami, potekata ob petkih in sobotah, izkustvena srednja skupina pa vsak drugi petek v mesecu v okviru strokovnih srečanj SDSA in ob drugih priložnostih, predvidenih v študijskem koledarju. Posebej ste vključeni v malo izkustveno skupino.

Diplomo iz skupinske analize pridobite, ko izpolnite pogoje iz 26. člena pravilnika o študiju skupinske analize.