Svet inštituta

Bogdan Lešnik (predsednik)
Matjaž Lunaček
Lev Požar
Andreja Grom (predstavnica sodelavk in sodelavcev)
Maja Perec (predstavnica študentk in študentov)
Vladka Stamos (po funkciji)

Direktorica in vodja študija

Vladka Stamos