Prijava v skupino

Skupinska analiza je uveljavljena metoda psihoterapije. Pomaga pri duševnih stiskah, ki se prepletajo s težavami v vsakdanjem življenju (na delovnem mestu, v družini, osamelost ipd.) in pogosto tudi s telesnimi problemi. V analitični skupini raziskujemo njihove vzroke in posledice, se pravi, najkrajše rečeno, sami sebe. Vključijo se lahko vsi, ki jih zanima tovrstno raziskovanje. Nobena osebna okoliščina ni ovira.

Analitična skupina ima poleg vodje idealno od šest do osem članic in članov. Sestaja se tedensko za 90 minut.

Če bi se radi vključili, se lahko prijavite pri kateri/katerem od vodij s spodnjega seznama ali pa nas pokličete na telefonsko številko 070 397787, ki deluje v torkih, sredah in četrtkih od 10h do 14h.

Po prijavi prejmete vabilo na razgovor. Vodja se posamič pogovori s prijavljenimi in presodi, ali je (ta) skupina v danem primeru najboljša izbira, ter po potrebi svetuje drugo skupino ali drugačno obravnavo. Upoštevajte, prosim, da je sprejem v skupino odvisen od prostih mest. Če je skupina, za katero ste se prijavili, polna, prejmete vabilo na razgovor od druge/ga vodje.

Če premišljujete o strokovni napotitvi koga v analitično psihoterapevtsko skupino, se lahko prej posvetujete z vodjami.

Skupine so supervizirane.


Aida Antunović, dipl. delovna terapevtka

Zasebna psihoanaliticna ordinacija Zoltan Pap, s.p., Maistrova ulica 3, Maribor    
Telefon: 041 908689
E-naslov: aida.antunovic@gmail.com 

Jaro Bele, u. d. i. a.

Cezaro, Litijska 38, Ljubljana
Telefon: 030 745636
E-naslov: analiticna.psihoterapija@gmail.com

Mag. Barbara Čibej Žagar, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka

Center za psihološke storitve in psihoterapijo, Trg MDB 14, Ljubljana
Telefon: 040 461066, 059 949329
E-naslov: barbara.cibejzagar@gmail.com
Spletna stran: www.cpsp.si

Sebastijan Einsiedler, univ. dipl. psiholog 

Trg MDB 14, Ljubljana
Telefon: 069 979797
E- naslov: seinsiedler@yahoo.com

Mateja Lajh, univ. dipl. soc. del. 

Zasebna psihoanaliticna ordinacija Zoltan Pap, s.p., Maistrova ulica 3, Maribor
Telefon: 051 489498
E- naslov:  mateja.lajh@ukc-mb.si

Kaja Pavlin, univ. dipl. psihologinja, skupinska analitičarka

Gasilska ulica 19, 1000 Ljubljana
E-naslov: kajapavlin.psih@gmail.com

Maja Perec, dr. med., spec. psihiatrije

E-naslov: maja.perec@psih-klinika.si (Ljubljana)

Iztok Prosen, u. d. i. a.

Cezaro, Litijska 38, Ljubljana, in Trg MBD 14, Ljubljana
tel.: 041 739358
email: iztok.prosen@siol.net

Dr. Vid Vanja Vodušek, univ. dipl. psiholog

CMZ, Grablovičeva 44a, Ljubljana
Telefon: 031 832692
E-naslov: vvvodusek@gmail.com

Brigita Žugman, univ. dipl. psihologinja

Obeti, psihološke storitve in psihoterapija, Trg MDB 14, Ljubljana
Telefon: 040 389471
E-naslov: brigitaz@t-2.si