Rok za prijavo na razpis študija skupinske analize

31. 8. 2020

Prijave na študij v naslednjem študijskem letu se zbirajo vsako leto:

- za uvodni študij do 30. septembra

- za nadaljevalni in diplomski študij do 31. avgusta