Inštitut za skupinsko analizo izobražuje skupinske analitike od leta 2004. Sprva je bil delovna enota Slovenskega društva za skupinsko analizo, zavod ISAL pa je društvo ustanovilo leta 2011.

Inštitut zastopa najvišje strokovne standarde analitične psihoterapije.

Zagovarjamo enakopravnost in nasprotujemo družbeni diskriminaciji. Naši sodelavci in sodelavke (terapevti, supervizorji, učitelji) sprejemajo in uveljavljajo etični kodeks skupinske analize.

Inštitut je član meže evropskih ustanov za izobraževanje iz skupinske analize (E.G.A.T.I.N.) in sodeluje z londonskim inštitutom za skupinsko analizo.