Inštitut organizira uvodni, nadaljevalni in diplomski študij skupinske analize. Študijsko leto se začne septembra in traja do junija. Študij poteka po urniku s predvidenim številom ur.

Študij je urejen s pravilnikom o študiju skupinske analize.