O skupinski analizi

Skupinska analiza je uveljavljena metoda psihoterapije in raziskovanja. Temelji na opažanju, da skupina odpira za svoje člane in članice pomembne teme in da lahko doseže globoke, trajne spremembe v njihovem življenju. Začetnik skupinske analize je S. H. Foulkes. Njeno teoretsko izhodišče je psihoanaliza, uči pa se tudi na drugih raziskovalnih področjih (sociologija, sistemska teorija itn.).

Poleg tega, da je psihoterapevtska metoda, ki izboljša kakovost življenja, je skupinska analiza uporabna tudi v izobraževanju in usposabljanju, za svetovanje organizacijam in drugje, kjer so potrebni ali koristni poznavanje skupinskih procesov in spretnosti ravnanja z njimi.

Če ste se znašli na teh straneh, ker iščete ustrezno obliko psihoterapije, obiščite stran skupine v teku.